به هر علت با سرمایه

۱۹مهر
محصولی جدید از بیمه نوین بیمه نامه مستمری نوین راهی بازار شد

محصولی جدید از بیمه نوین بیمه نامه مستمری نوین راهی بازار شد

شرکت بیمه نوین با درنظر داشتن نیاز افراد در دوران بازنشستگی و فراغت از کار، محصول تازه خود در حوزه بیمه‌های زندگی را تحت عنوان «بیمه نامه مستمری» روانه بازار کرد.

بایگانی شمسی