بلاتکلیفی شهروندان در مورد فیش‌های عوارض شهرسازی

۳۰فروردین
بلاتکلیفی اماکن ورزشی/بلاتکلیفی شهروندان در مورد فیش‌های عوارض شهرسازی

بلاتکلیفی اماکن ورزشی/بلاتکلیفی شهروندان در مورد فیش‌های عوارض شهرسازی

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: در این فیش‌ها ۲ تاریخ متفاوت برای مهلت پرداخت درج شده است که این امر سبب بلاتکلیفی برای شهروندان شده است.

بایگانی شمسی