بعد از دوسال از پلاسکو هنوز ساختمان های نا ایمن بلا تکلیفند

۰۱بهمن

بعد از دوسال از پلاسکو هنوز ساختمان های نا ایمن بلا تکلیف هستند!!!

با سوختن و آوار شدن پلاسکو، کوهی از ضعف ها در پیشگیری از حوادث و مدیریت بحران در  تهران نمایان شد . به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به مناسبت سالگرد حادثه تلخ پلاسکو در اینستاگرام خود نوشت: در سالگرد حادثه تلخ پلاسکو یاد شهدای […]

بایگانی شمسی