بعدازظهر

۲۷دی
از سرگیری مجدد پرواز های فردوگاه مهرآباد

از سرگیری مجدد پرواز های فردوگاه مهرآباد

بعد از بارش تگرگ و وزش باد شدید بعد از ظهر امروز در تهران، پروازهای مهرآباد برای مدتی دچار توقف شده بود اما با پاکسازی باند و عادی شدن شرایط آب و هوایی، پروازهای مهرآباد از سرگرفته شد. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، بعداز بارش تگرگ و وزش باد شدید بعد از ظهر امروز در تهران، پروازهای […]

بایگانی شمسی