بسته بندی کالای صادراتی

۰۵بهمن
رعایت نوشتار زبان فارسی روی بسته‌بندی محصولات صادراتی اختیاری است

رعایت نوشتار زبان فارسی روی بسته‌بندی محصولات صادراتی اختیاری است

معاون دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد بیان کرد: رعایت کامل زبان فارسی روی بسته‌بندی محصولات صادراتی اختیاری است، اگر آن را را رعایت کند ما او را مورد حمایت قرار می‌دهیم.

بایگانی شمسی