بسته‌های پستی

۳۰مرداد
امکان ارسال دریایی بسته‌های پستی به روسیه

امکان ارسال دریایی بسته‌های پستی به روسیه

در نشست مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست با مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر بررسی شد؛ امکان ارسال دریایی بسته‌های پستی به روسیه مورد بررسی قرار گرفت.

بایگانی شمسی