بزرگراه شهید لشکری

۲۰آذر

افتتاح پروژه های عمرانی تهران با کمک بخش خصوصی

شهردار تهران بیان کرد: در شرایط سخت اقتصادی امروز به دنبال راهکارهای جدیدی برای تأمین منابع توسعه شهر مانند مشارکت بخش خصوصی هستیم. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، پیروز حناچی شهردار تهران با انتشار پیامی در توییتر خود اعلام کرد: بهره برداری از تقاطع غیر هم سطح بزرگراه شهید لشکری – بلوار کرمان […]

بایگانی شمسی