بزرگراه‌های پایتخت

۰۱مهر

تشدید اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از تداوم و تشدید اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

بایگانی شمسی