بزرگترین زنجیره‌های PVC خاورمیانه

۱۸بهمن
استمرار پیمان پتروشیمی اروند با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای

استمرار پیمان پتروشیمی اروند با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای

گواهینامه جهانی سیستم مدیریت انرژی پتروشیمی اروند تمدید شد.

بایگانی شمسی