برگزاری ویژه برنامه

۰۳اسفند
برگزاری ویژه برنامه طنز کیشخند در کیش

برگزاری ویژه برنامه طنز کیشخند در کیش

ویژه برنامه طنز کیشخند به مناسبت اعیاد شعبانیه و در راستای ایجاد نشاط و شادی میان خانواده ها در جزیره کیش برگزار می شود.

بایگانی شمسی