برگزاری انتخابات

۱۶شهریور
کمک‌های شهرداری به برگزاری انتخابات

کمک‌های شهرداری به برگزاری انتخابات

عضو شورای شهر بیان کرد: مصوبه کمک‌های شهرداری به برگزاری انتخابات که قرار بوده بخشی از این کمک‌ها به فرمانداری و بخشی به هیأت نظارت باشد به خوبی پیش نرفته و مطالبات پرداخت نشده‌است.

۱۰خرداد
برقراری امنیتی مطلوب برای برگزاری انتخابات

برقراری امنیتی مطلوب برای برگزاری انتخابات

رئیس پلیس پایتخت‌ از تلاش پلیس برای برقراری امنیت مطلوب به منظور برگزاری انتخاباتی پرشور خبر داد.

بایگانی شمسی