برگزاری آیین تکریم و معارفه معاون اعتباری و عضو هیات عامل بانک کشاورزی

۰۶مرداد
برگزاری آیین تکریم و معارفه معاون اعتباری و عضو هیات عامل بانک کشاورزی

برگزاری آیین تکریم و معارفه معاون اعتباری و عضو هیات عامل بانک کشاورزی

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی روز دوشنبه چهارم مرداد در مراسمی، انتصاب وهب متقی نیا به سمت معاون اعتباری و عضو هیات عامل بانک کشاورزی را اعلام و از خدمات مسعود جلالیان قدردانی کرد.

بایگانی شمسی