بروز کووید ۱۹ در ایران

۰۷اسفند

چین، ۵ هزار کیت تشخیص کرونا به ایران اهدا کرد

سفیر چین بیان کرد: به زودی از طرف کشور چین ۵ هزار کیت تشخیص کووید ۱۹ به ایران اهدا خواهد شد. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، چانگ هوآ، سفیر چین در هیات امنای صرفه جویی ارزی با حضور در معالجه بیماران ۲۵۰ هزار ماسک به ایران اهدا کرد.  چانگ هوآ، سفیر چین در این […]

بایگانی شمسی