بروز فشار خون بالا و نشانه‌های آن

۳۱فروردین
بروز فشار خون بالا و نشانه‌های آن

بروز فشار خون بالا و نشانه‌های آن

استاد بیمارهای داخلی بیان کرد: سرگیجه، بی‌حالی و ضعف عمومی از جمله علائم بالا رفتن فشارخون است.

بایگانی شمسی