برندهای مسئولیت‌پذیر اجتماعی

۲۸آذر
تقدیر از سنگ آهن مرکزی ایران در جمع چهره‌های نامی صنعت ومعدن کشور

تقدیر از سنگ آهن مرکزی ایران در جمع چهره‌های نامی صنعت ومعدن کشور

چهارمین اجلاس سراسری چهره‌های نامی صنعت، معدن و اقتصاد با اهدای لوح سپاس و تندیس به مدیریت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به کار خود خاتمه داد.

بایگانی شمسی