بررسی لایحه بودجه در سه شیفت

۰۵اسفند
لایحه بودجه از شنبه در سه شیفت بررسی می‌شود

لایحه بودجه از شنبه در سه شیفت بررسی می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از صبح روز شنبه ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده را در سه شیفت 8 تا 12، 14 تا 18 و 19 تا 21 شب در دستور کار داریم.

بایگانی شمسی