بررسی عملکرد شعب بیمه میهن؛ این بار شعب شیراز، اصفهان، همدان، کرمانشاه، سنندج، تبریز، رشت، گرگان و اسلام آباد غرب

۱۳خرداد

بررسی عملکرد شعب بیمه میهن؛ این بار شعب شیراز، اصفهان، همدان، کرمانشاه، سنندج، تبریز، رشت، گرگان و اسلام آباد غرب

در جلسه ای با حضور رؤسای شعب فوق الذکر در محل ستاد؛ عملکرد، کارایی و مسائل این شعب نیز امروز مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای بهبود عملکرد و رفع محدویت ها ارائه گردید.

بایگانی شمسی