برد تیم ملی ایران مقابل ولز

۰۴آذر
برد تیم ملی ایران مقابل ولز

برد تیم ملی ایران مقابل ولز

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بیان کرد: در تیم ما وحدت خوبی ایجاد شد و امروز به ریشه‌های خود بازگشتیم.

بایگانی شمسی