اکسن‌های اسپوتنیک وی

۲۱شهریور
تاخیر تزریق دُز دوم موجب کاهش میزان تولید آنتی‌بادی

تاخیر تزریق دُز دوم موجب کاهش میزان تولید آنتی‌بادی

متخصص عفونی بیان کرد: از این رو فردی که بیمار شده باید حداقل زمان را برای به تعویق انداختن دز دوم در نظر بگیرد و پس از بهبودی در اسرع وقت آن را دریافت کند.

بایگانی شمسی