اکران ۴ فیلم جدید در سینما‌های سراسر کشور

۲۰دی
اکران ۴ فیلم جدید در سینما‌های سراسر کشور

اکران ۴ فیلم جدید در سینما‌های سراسر کشور

فیلم سینمایی «بی صدا حلزون»، «مورچه خوار»، «عاشق پیشه»، «عنکبوت» از 23 بهمن اکران خواهند شد.

بایگانی شمسی