اکران «هیچ کس منتظرت نیست» در سینما حقیقت

۲۲آذر
اکران «هیچ کس منتظرت نیست» در سینما حقیقت

اکران «هیچ کس منتظرت نیست» در سینما حقیقت

این مستند امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۲۰ در سالن شماره ۵ پردیس سینمایی چارسو اکران می‌شود.

بایگانی شمسی