اکران نوروز

۲۱فروردین
«موقعیت مهدی» هشت میلیاردی شد

«موقعیت مهدی» هشت میلیاردی شد

فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازی فر توانست در میان آثار اکران نوروز با فروشی معادل هشت میلیارد تومان در رتبه دوم جدول بایستد.

بایگانی شمسی