اکران نوروز ۱۴۰۱

۱۶اسفند
تغییر در ترکیب اکران نوروز ۱۴۰۱؛ «لامینور» و «علف‌زار» حذف شدند

تغییر در ترکیب اکران نوروز ۱۴۰۱؛ «لامینور» و «علف‌زار» حذف شدند

دو فیلم «گل به خودی» و «سگ بند» در فهرست فیلم‌های اکران نوروزی ۱۴۰۱ جای گرفتند.

بایگانی شمسی