اکران «قهرمان» در داخل کشور

۲۲شهریور
اکران «قهرمان» در داخل کشور

اکران «قهرمان» در داخل کشور

دست‌اندرکاران فیلم «قهرمان» در نظر دارند تا پیش از شروع اکران جهانی فیلم، نمایش عمومی آن را در داخل کشور آغاز کنند.

بایگانی شمسی