اکران فیلم «مرگ روی نیل» به دلیل ایفای نقش گل گدوت در آن، در سینما‌های تونس متوقف شد.

۰۵اسفند
در ادامه اعتراضات فرهنگی به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین؛

اکران فیلم جدید بازیگر رژیم صهیونیستی در سینماهای تونس متوقف شد

اکران فیلم «مرگ روی نیل» به دلیل ایفای نقش گل گدوت در آن، در سینما‌های تونس متوقف شد.

بایگانی شمسی