اکران فیلم شهید چمران در تلویزیون

۲۶خرداد
فیلم «چ» پنجشنبه مهمان خانه‌های آی‌فیلمی‌ها

فیلم «چ» پنجشنبه مهمان خانه‌های آی‌فیلمی‌ها

این فیلم دو روز از زندگی دکتر مصطفی چمران در نبرد پاوه را به تصویر کشیده است.

بایگانی شمسی