اخبار داغ

اکران فیلم جیمز باندی

۰۱شهریور
اعلام تاریخ انتشار فیلم «زمانی برای مردن نیست»

اعلام تاریخ انتشار فیلم «زمانی برای مردن نیست»

تاریخ انتشار فیلم اکشن و جاسوسی «زمانی برای مردن نیست» پس از بارها تعویق به علت اپیدمی کرونا، سرانجام مشخص شد.

بایگانی شمسی