اکران «سرزمین‌های مرزی» در سینماهای جهان

۰۲بهمن
اکران «سرزمین‌های مرزی» در سینماهای جهان

اکران «سرزمین‌های مرزی» در سینماهای جهان

فیلم سینمایی «سرزمین‌های مرزی» به کارگردانی «الی راث» با آغاز مراحل پس از تولید خود آماده اکران در سینما‌های جهان می‌شود.

بایگانی شمسی