اکران زهرمار

۱۳خرداد
نبات جلوی اکران “زهرمار” را گرفت

نبات جلوی اکران “زهرمار” را گرفت

علی رغم بلیط فروشی  فیلم سینمایی زهرمار، بر اساس قانون شورای صنفی نمایش هنوز یک هفته از اکران فیلم سینمایی نبات در گروه سینمایی زندگی باقی مانده است . به گزارش سرویس فرهنگی هنری افق تهران، در حالی حرف و حدیث های فراوانی برای عدم اکران فیلم سینمایی “زهرمار” شنیده می شود که بر اساس […]

بایگانی شمسی