اکران «دشت خاموش» به مناسبت روز ملی سینما

۱۹شهریور
اکران «دشت خاموش» به مناسبت روز ملی سینما

اکران «دشت خاموش» به مناسبت روز ملی سینما

فیلم سینمایی «دشت خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی فیلمی است که به شرایط دشوار کاری و روابط پیچیده انسانی در یک محیط کارگری می‌پردازد.

بایگانی شمسی