اکران «برادران لیلا» در فرانسه

۰۷تیر
اکران «برادران لیلا» در فرانسه

اکران «برادران لیلا» در فرانسه

فیلم سینمایی«برادران لیلا» به همراه چند فیلم دیگر در شهر "بوردو" در کشور فرانسه به نمایش گذاشته می‌شود.

بایگانی شمسی