اکران «اعلام وضعیت اضطراری» کره در سینما‌های آمریکا

۲۰آبان
اکران «اعلام وضعیت اضطراری» کره در سینما‌های آمریکا

اکران «اعلام وضعیت اضطراری» کره در سینما‌های آمریکا

کمپانی Well Go USA حق پخش فیلم کره‌ای «اعلام وضعیت اضطراری» را در سینما‌های آمریکا گرفت.

بایگانی شمسی