اکتشاف معادن

۱۸فروردین
آمادگی چادرملو برای سرمایه گذاری نامحدود در اکتشاف معادن

آمادگی چادرملو برای سرمایه گذاری نامحدود در اکتشاف معادن

مدیرعامل چادرملو بیان کرد: معادن اکتشاف ‌نشده بسیاری خصوصاً در کویر مرکزی وجود دارد و چادرملو با خرید تجهیزات پیشرفته، آمادگی دارد بصورت نامحدود در اکتشاف معادن سرمایه ‌گذاری کند.

بایگانی شمسی