اکتشاف باید اولویت توسعه صنعت فولاد باشد

۱۹خرداد
اکتشاف باید اولویت توسعه صنعت فولاد باشد.

اکتشاف باید اولویت توسعه صنعت فولاد باشد.

واحدهای معدنی و صنعتی فولاد برای اجرای طرح های توسعه خود نیازمند ارز حاصل از صادرات هستند

۲۱اردیبهشت
اکتشاف باید اولویت توسعه صنعت فولاد باشد

اکتشاف باید اولویت توسعه صنعت فولاد باشد

مدیر عامل چادرملو از لزوم اولویت داشتن اکتشاف در صنایع فولاد خبر داد.

بایگانی شمسی