اخبار داغ

اکبر برندگی

۰۵شهریور
برنامه تولید واکسن برای سنین پایین‌تر

برنامه تولید واکسن برای سنین پایین‌تر

مدیرعامل گروه دارویی برکت بیان کرد: واکسن همان است و فرقی ندارد، بلکه در این خصوص مطالعه می‌شود و ما واکسن را ابتدا برای سنین 18 تا 50 سال  طرحی کردیم و جواب مثبت بود.

۰۴شهریور
میزان اثر بخشی و ایمنی واکسن کووبرکت

میزان اثر بخشی و ایمنی واکسن کووبرکت

مدیرعامل گروه دارویی برکت از اثر بخشی و ایمنی 93 درصدی این واکسن خبر داد.

بایگانی شمسی