اکبریان، رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران

۱۶بهمن
واحدهای ذوب القایی نباید کل زنجیره فولاد را زیر سوال ببرند

واحدهای ذوب القایی نباید کل زنجیره فولاد را زیر سوال ببرند

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران گفت: اعتراض واحدهای ذوب القایی به تخصیص آهن اسفنجی مورد نیاز درحالی در محافل فولادی حاشیه ساز بوده که نحوه اعتراض واحدهای ذوب القایی جای نقد دارد.

بایگانی شمسی