البوم شناور

۱۸بهمن
رونمایی از آلبوم شناور سوی ساحل ناپیدا

رونمایی از آلبوم شناور سوی ساحل ناپیدا

خواننده اثر شناور سوی ساحل ناپیدا بیان کرد: قطعه اندوه تنهایی که به عنوان بهترین اثر این آلبوم می‌باشد، روایت انسانی است که در داخل قبر می‌گذارند و سنگ قبر او حالت پنجره‌ای است که به عملکرد انسان می‌پردازد.

بایگانی شمسی