اقیانوس هند

۱۲اسفند
رزمایش بین المللی ایران و روسیه

رزمایش بین المللی ایران و روسیه

عباسعلی منصوری آرانی معاون پیشین اطلاعات ارتش رزمایش ایران و روسیه در آب‌های اقیانوس هند را یکی از سخترین و مهمترین رزمایش‌های بین المللی دانست.

بایگانی شمسی