اقلیم

۰۸اسفند

وضعیت بحرانی منطقه کلانشهر تهران نتیجه تصمیم گیری های جزیره ای است

جلسه هم اندیشی در خصوص “چالش های مشترک کلانشهر تهران و شهرهای پیرامونی” به میزبانی محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و حسن رسولی رییس شورای شهرستان تهران برگزار شد. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، جلسه هم اندیشی در خصوص “چالش های مشترک کلانشهر تهران و شهرهای پیرامونی” به […]

بایگانی شمسی