اخبار داغ

اقلام کمک پزشکی

۰۶شهریور
افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی پرداخت ‌هزینه وسایل کمک پزشکی در سال ۱۴۰

افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی پرداخت ‌هزینه وسایل کمک پزشکی در سال ۱۴۰

جمع مبالغ پرداختی سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بابت هزینه وسایل کمک پزشکی – اروتز و پروتز – در سال 1400 افزایش یافت.

بایگانی شمسی