اقلام مورد نیاز شب عید

۰۴آذر
قیمت‌های دستوری پایداری تولید را از بین می‌برد

قیمت‌های دستوری پایداری تولید را از بین می‌برد

وزیر کشاورزی بیان کرد: تولید خط قرمز ما است و نباید قطع شود برای پایداری تولید نمی‌توانیم تولیدکننده را مجبور کنیم که محصولش را زیر قیمت تمام شده بفروشد.

بایگانی شمسی