اقلام ضدعفونی کننده مجاز

۰۴اردیبهشت
کشف بیش از ۲۶ هزار ماسک احتکار شده در تهران

کشف بیش از ۲۶ هزار ماسک احتکار شده در تهران

ماموران پلیس امنیت پایتخت در عملیات جدید خود، بیش از ۲۶هزار ماسک و ۷۰هزار لیتر موادضدعفونی کننده کشف کردند.

بایگانی شمسی