اقشار کم درامدجامعه

۲۲مهر

پرداخت تسهیلات توسط بانک سپه به اقشار کم درآمد جامعه

چقازردی از پرداخت 18 هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک سپه به اقشار کم درآمد جامعه خبر داد.

بایگانی شمسی