اقشار ضعیفی

۱۱اردیبهشت
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کوتاه‌مدت تاثیرگذار نیست

قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کوتاه‌مدت تاثیرگذار نیست

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی آثار اجرای این قانون شاید در کوتاه‌مدت مشخص نباشد اما در میان‌مدت و بلندمدت آثار اجرای آن برای مردم محسوس خواهد بود. 

بایگانی شمسی