اقشار سالمند

۰۵بهمن
جایگاه قانونی شورای شهر، مطالبه‌گری

جایگاه قانونی شورای شهر، مطالبه‌گری

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: شورای شهر جایگاه قانونی مطالبه‌گری را دارد به این شرط که شهرداری به عنوان مجری به درستی به تکالیفش عمل کند.

۲۱بهمن
در اختصاص یارانه نقدی باید پخته‌تر عمل کنیم

در اختصاص یارانه نقدی باید پخته‌تر عمل کنیم

نائب رئیس برنامه و بودجه شورای شهر تهران بیان کرد: با طرح‌هایی که ابعاد مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت تن و روان دارد باید پخته‌تر برخورد کنیم تا از تکریم عملی بزرگان عاجز نباشیم.

بایگانی شمسی