اخبار داغ

اقشارآسیب پذیر جامعه

۲۸آذر

استقبال مردم از کمپین یلدا به “خیر و خرید”

مدیرعامل فروشگاهای زنجیره ای شهروند بیان کرد: تا امروز شهروندان استقبال بسیار مناسبی از این کمپین به عمل آوردند ضمن آنکه چهره های مطرح و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و مقامات اجرایی کشور نیز تلاش کردند در این کمپین حضور داشته و در این طرح خدا پسندانه مشارکت کنند. مسعود سریع القلم مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره […]

بایگانی شمسی