اقدام پزشکی

۰۱اسفند
محمد نادری جانشین سید جلال می شود؟

محمد نادری جانشین سید جلال می شود؟

با مصدومیت سید جلال حسینی، به احتمال زیاد محمد نادری بازیکن تازه وارد پرسپولیس جایگزین او دربازی با نفت مسجد سلیمان خواهد بود. و به گزارش سرویس ورزشی افق تهران، سید جلال حسینی با مصدومیت در بازی با پدیده دیدار با نفت مسجد سلیمان را از دست داد،  در غیاب سید جلال حسینی به احتمال زیاد […]

بایگانی شمسی