اقدام همراه اول برای کاهش مصرف انرژی

۲۰بهمن
اقدام همراه اول برای کاهش مصرف انرژی

اقدام همراه اول برای کاهش مصرف انرژی

همراه اول با هدف مدیریت مصرف انرژی در سایت‌های شهر تهران، اقدام به خرید و فعالسازی فیچر BTS Power Saving کرده است.

بایگانی شمسی