اقدام مسکن ملی تکلیفی است که به نحو احسن باید انجام شود

۲۲بهمن
اقدام مسکن ملی تکلیفی است که به نحو احسن باید انجام شود

اقدام مسکن ملی تکلیفی است که به نحو احسن باید انجام شود

مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن گهرزمین سمنگان گفت: امروز تمامی مدیران ارشد شهرستان در آیین افتتاح ۸۰ واحد مسکونی حضور داشته و اقدام مسکن ملی تکلیفی است که به نحو احسن باید انجام شود.

بایگانی شمسی