اقدام غیر قانونی

۲۵شهریور

رئیس قوه قضائیه : اقدام دولت کانادا را تلافی می کنیم

رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: در صورتی که کانادا دست از  مصادره غیرقانونی اموال جمهوری اسلامی ایران برندارد، در مقابل این اقدام مقابله به مثل خواهیم کرد. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در صورتی که کانادا دست از  مصادره غیرقانونی اموال جمهوری اسلامی ایران برندارد، این […]

بایگانی شمسی